Шестинога крокуюча машина М. Ігнатьєва

Адаптивна крокуюча машина з гідравлічними приводами була розроблена в СРСР М.Б. Ігнатьєвим.[1] Робот мав шість багатоланкових «павукових» кінцівок.

Доктор технічних наук професор Михайло Борисович Ігнатьєв – фахівець в області автоматичних і автоматизованих систем. Провів дослідження в галузі кібернетики, робототехніки, системного аналізу та обчислювальної техніки. Створив перший в світі підводний робот з управлінням від ЕОМ (1968), промисловий робот з візуальною адаптацією (1970), адаптивну крокуючу шестиногу машину (1972), перший гнучкий автоматизований цех металообробки на Дніпропетровському електровозобудівному заводі (1979).[2]

Шестинога крокуюча машина М. Ігнатьєва

Малюнок шестиногої крокуючої машини М. Ігнатьєва
Адаптивна крокуюча шестинога машина.    [1][3]

Шість ніг робота симетрично розташовані навколо шестикутного корпусу, що забезпечує можливість його переміщення в будь-якому напрямку без зміни стереотипу руху кінцівок (змінюється лише послідовність їхніх дій).[3]

 

Посилання:

1. Вукобратович М. Шагающие роботы и антропоморфные механизмы / М. Вукобратович. — Москва: Мир, 1976. – 544с.
2. Российский Пагуошский комитет при Президиуме РАН. — Режим доступу: http://www.pugwash.ru/structure/presidium/1276.html.
3. Козырев Ю. Г. Промышленные роботы: Справочник / Ю. Г. Козырев. — [2-е изд.]. — Москва: Машиностроение, 1988. – 392с.